Per 1 december 2018 zal deze website niet meer gebruikt worden en zal alle informatie over de DGOG studies op de NVOG website te vinden zijn. U kunt vanaf 1 september 2018 alle informatie over de lopende DGOG studies vinden op: https://www.nvog.nl/organisatie/pijler-oncologie/dgog/studies/

 

De Dutch Gynaecological Oncology Group (DGOG)) is een samenwerkingsverband van alle specialismen betrokken bij de behandeling van vrouwen met gynaecologische maligniteiten: gynaecologisch oncologen, medisch oncologen, en radiotherapeut-oncologen, en tevens ondersteunende specialismen zoals de pathologie en radiologie, statistici, epidemiologen en trial coördinatoren. De DGOG heeft als doel nationaal en internationaal (multicentrisch) klinisch onderzoek op het gebied van de gynaecologische oncologie te stimuleren.

 

Oprichting van de DGOG heeft plaatsgevonden in gezamenlijk overleg met de Werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG, sectie van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, NVOG), het Landelijk Platform Radiotherapie bij Gynaecologische Tumoren (LPRGT, sectie van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie, NVRO) en de gynaecologisch georiënteerde medisch oncologen van de Nederlandse vereniging voor medische oncologie (NVMO).

 

Applicationform for new studies (english)

Aanmeldformulier voor nieuwe studies (nederlands)

 

DISCLOSURE

Niets van deze website mag gebruikt worden voor andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van de hoofdonderzoeker van de betreffende studies

Nothing of this website may be used for other purposes without written approval of the principal investigator of the clinical studies