De Dutch Gynaecological Oncology Group (DGOG)) is een samenwerkingsverband van alle specialismen betrokken bij de behandeling van vrouwen met gynaecologische maligniteiten: gynaecologisch oncologen, medisch oncologen, en radiotherapeut-oncologen, en tevens ondersteunende specialismen zoals de pathologie en radiologie, statistici, epidemiologen en trial coördinatoren. De DGOG heeft als doel nationaal en internationaal (multicentrisch) klinisch onderzoek op het gebied van de gynaecologische oncologie te stimuleren.

Oprichting:

Oprichting van de DGOG heeft plaatsgevonden in gezamenlijk overleg met de Werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG, sectie van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, NVOG), het Landelijk Platform Radiotherapie bij Gynaecologische Tumoren (LPRGT, sectie van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie, NVRO) en de gynaecologisch georiënteerde medisch oncologen van de Nederlandse vereniging voor medische oncologie (NVMO).

Vertegenwoordigers per discipline per regio

IK - Regio   Gynaecologen   Medisch Oncologen   Radiotherapeuten
IKA   J. van der Velden   A. Westermann   M. Bloemers
IKW   K. Gaarenstroom   J. Kroep   R. Nout
IKNO-Groningen   H. Arts   A. Reyners   B. Pras
IKR   L. van Doorn   I. Boere   J.W. Mens
IKL   T. van Gorp   R. Lalisang   L. Lutgens
IKO   L.Massuger   N.Ottevanger   A.Snyers
IKZ   R. Hermans   H. Pruyt   H. van den Berg
IKMN   R. Zweemer   E. Witteveen   I. Schulz

Structuur:

De structuur van de DGOG zal bestaan uit een Bestuur en een Raad van Vertegenwoordigers. De raad is opgedeeld in 3 kamers die elk vertegenwoordiging hebben vanuit het hele land.

dgog-structuur

Voor meer informatie over onze stichting kunt u ons huishoudelijk reglement raadplegen.