MAMBO IA                                 STUDIE IS GESLOTEN

Doel: Incidentie korte termijn complicaties na lange drainage

Samenvatting:

Alle gynaecologische centra in Nederland gaan voor een periode van ongeveer 1 jaar alle patiënten lang (tot productie < 30 ml/24 uur, maximaal 28 dagen) draineren. Tijdens en na deze drainage periode dient de drain productie en status van de lieswonden genoteerd te worden. De follow-up is 8 weken. Tevens wordt er voor en 8 weken na de liesklierdissectie een vragenlijst afgenomen, welke kwaliteit van leven en ervaringen met de drain aankaart.

Inclusie criteria:

  • Alle vrouwen >18 jaar en
  • plaveiselcelcarcinoom van de vulva en
  • indicatie voor uni- of bilaterale liesklierdissectie

Exclusie criteria:

  • Geen ingevuld informed consent,
  • andere histologie dan plaveiselcelcarcinoom,
  • eerdere radiotherapie op vulva, liezen of bekken,
  • eerdere pelviene liesklierdissectie en
  • patiënten met een indicatie voor een ‘en bloc’ liesklierdissectie.