Trinova          Inclusie gesloten per 28 januari 2014

Een fase 3 gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd, multicenter onderzoek naar AMG 386 met paclitaxel en caboplatin als eerstelijnsbehandeling van patiënten met een epitheliaal ovarium carcinoom, primair peritoneaalcelcarcinoom of tubacarcinoom FIGO stadium III-IV

Doel van het onderzoek:

Het doel van dit onderzoek is te achterhalen of behandeling met paclitaxel en carboplatin plus AMG 386, gevolgd door een 18 maanden durende behandeling met AMG 386, een verbeterde uitkomst zal hebben in vergelijking met behandeling met chemotherapie plus placebo gevolgd door een 18 maanden durende behandeling met placebo in de eerstelijns behandeling van patiënten met een gevorderd stadium van primair ovarium carcinoom, peritoneaalcel carcinoom of tuba carcinoom.

Voornaamste inclusiecriterium:

Patiënten met FIGO stadium III-IV ovarium-, peritoneaalcel- of tubacarcinoom met een indicatie voor eerstelijns behandeling met 6 cycli paclitaxel en carboplatin 

Voornaamste exclusiecriterium:

Eerder gebruik van therapie tegen kanker of experimentele therapie voor epitheliaal ovarium carcinoom, primair peritoneaalcel carcinoom of tubacarcinoom anders dan chirurgie

Onderzoeksopzet:

Elke patiënt die deelneemt aan dit onderzoek zal 1 van de volgende behandelingen krijgen:

- Arm A: AMG 386 met paclitaxel en carboplatin

- Arm B: Placebo met paclitaxel en carboplatin

Deelnemende ziekenhuizen:

Leids Universitair Medisch Centrum                                     Dr. J.R. Kroep

Erasmus MC (Universitair Medisch Centrum Rotterdam)          Dr. I. Boere

Universitair Medisch Centrum Sint Radboud                          Dr. P.O. Ottevanger

Voor meer informatie klik hier