SINERGY: Stepped ImplementatioN of Enhanced Recovery in GynaecologY

Een cluster gerandomiseerd onderzoek naar een stapsgewijze implementatie strategie met

als doel de perioperatieve zorg rondom grote gynaecologische chirurgie te standaardiseren

volgens het ‘Enhanced Recovery After Surgery’ programma

 

 

A cluster randomised controlled trial of a stepped implementation strategy that aims at the

normalisation of the Enhanced Recovery After Surgery programme in major gynaecological

surgery

 

In- en exclusie criteria:

Voor ziekenhuis:

Inclusiecriteria

  • Nederlands ziekenhuis
  • Geautoriseerd voor grote abdominale chirurgie bij gynaecologische oncologie patiënten (in 2013)

Exclusiecriteria

  • Deelname aan een lokaal, gedocumenteerd en getructureerd perioperatief verberingsprogramma gedurende de studieperiode
  • Nieuwe zorgvormen ingevoerd die de onameduur beïnvloeden (zorghotel)
  • Perioperatieve zorg volgens het ERAS programma waarbij voldaan wordt aan de vastgestelde criteria voor succesvolle uitvoering (gebaseerd op de resultaten van de retrospectieve nulmeting)

 

Voor patiënt

Inclusiecriteria

 

  • Vrouwen, 18 jaar en ouder
  • (Verdenking op) ovarium, endometrium of cervix carcinoom
  • Indicatie voor electieve abdominale chirurgie

 Contactpersonen:

J.J.A. de Groot, promovendus CAPHRI/MUMC, Maastricht

B.F.M. Slangen, gynaecoloog-oncoloog MUMC, Maastricht

J.M.C. Maessen, senior researcher Kwaliteit & Zorg, Maastricht