Inclusie is gesloten

The MILO study (MEK inhibitor in low-grade serous ovarian cancer): A multinational, randomized, open-label phase 3 study of MEK162 vs. physician's choice chemotherapy in patients with recurrent or persistant low-grade serous carcinomas of the ovary, fallopian tube or primary peritoneum

Doel: Het primaire doel van de studie is het aantonen van superieure werkzaamheid (langere progressievrije overleving of langere algemene overleving) met MEK162 ten opzichte van  chemotherapie (selectie van eigen arts uit: liposomaal doxorubicine, paclitaxel of topotecan).

Inclusie criteria

 • Schriftelijke toestemming.
 • Diagnose LGS carcinoom van het ovarium, de tubae uterina, of het primaire peritoneum (invasief micropapillair sereus carcinoom of invasief sereus carcinoom graad 1), histologisch bevestigd en gecontroleerd door centrale pathologische beoordeling.
 • Recidiverende of persistente aandoening die is verergerd (gedefinieerd als radiologische en/of klinische progressie; een toename van CA125 alleen is niet voldoende) tijdens of na de laatste behandeling (d.w.z. chemotherapie, hormonale therapie, chirurgische ingreep) en niet kan worden behandeld via chirurgie met mogelijk curatieve intentie, zoals vastgesteld door de behandelend arts. Van een recidiverende aandoening wordt gesproken bij patiënten die na de therapie een CR hebben laten zien, maar bij wie na de behandeling kankercellen terugkomen. Van een persisterende aandoening wordt gesproken als achtergebleven tumoren of cellen tijdens en na de laatste behandeling blijven bestaan.
 • Moet minimaal 1 eerdere op platinum gebaseerde chemotherapiebehandeling hebben gehad, maar niet meer dan 3 lijnen eerdere chemotherapiebehandeling, waarbij geen limiet geldt voor het aantal lijnen eerdere hormonale therapie. Onder eerstelijnsbehandeling kunnen ook neo-adjuvante en adjuvante therapie vallen, meetellend als 1 eerdere systemische behandeling.
 • Beschikbaarheid van bewaard tumormonster (excisiebiopsie of dikkenaaldbiopsie) ter bevestiging van de diagnose LGS carcinoom. Indien er geen geschikt bewaard tumormonster beschikbaar is: bereidheid om in te stemmen met weefselbiopsie.
 • Geschikt voor behandeling met minimaal één van de aangewezen chemotherapie opties (liposomale doxorubicine, paclitaxel of topotecan), zoals bepaald door de onderzoeker, gezien de medische voorgeschiedenis van de patiënte, eerdere behandeling(en), beschikbaarheid en goedkeuring van de aangewezen chemotherapie opties voor de behandeling van ovarium carcinoom in het desbetreffende land en andere relevante factoren.
 • Functionele toestand (performance status; PS) volgens Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 0 of 1.
 • Ander protocol gedefinieerde inclusiecriteria bestaan.

Exclusie criteria

 • Voorgeschiedenis van of op dit moment aanwijzingen voor centrale sereuze retinopathie (central serous retinopathy; CSR) of retinale veneuze occlusie (retinal vein occlusion; RVO), of predisponerende factoren voor CSR of RVO (bijv. ongecontroleerd glaucoom of oculaire hypertensie, ongecontroleerde diabetes mellitus, voorgeschiedenis van hyperviscositeits- of hypercoagulabiliteitssyndroom).
 • Eerdere behandeling met een MEK-remmer of v-raf murien sarcoma viraal oncogeen homoloog B1 (BRAF)-remmer.
 • Voorgeschiedenis van syndroom van Gilbert.
 • Verminderde cardiovasculaire functie of klinisch significante cardiovasculaire aandoeningen.
 • Ongecontroleerde of symptomatische hersenmetastasen die niet stabiel zijn, waarvoor steroïden of enzyminducerende anti-epileptica nodig zijn, die potentieel levensbedreigend zijn of waarvoor in de 28 dagen voordat wordt begonnen met het onderzoeksmiddel, bestraling nodig was.
 • Bijkomende maligne tumoren of eerdere malgine tumoren met een ziektevrije periode van minder dan 5 jaar op het tijdstip van randomisatie; patiënten met behoorlijk geresecteerd basaalcel- of plaveiselcelcarcinoom, carcinoom in situ van de cervix of ductaal carcinoom in situ kunnen ongeacht het tijdstip van de diagnose worden ingeschreven.
 • Bekende seropositiviteit voor humaan immunodeficiëntievirus (human immunodeficiency virus; HIV), actieve hepatitis B en/of actieve hepatitis C.
 • Andere protocol gedefinieerde inclusiecriteria bestaan.

Deelnemende Centra

 • Maastricht UMC
 • Academisch medisch centrum
 • UMC Groningen

Contact persoon:

Dr. A.K.L. Reyners
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050 3614862